image
image
image


image

image

UWAGI "Vis Vitalis"
DO PROJEKTU ZMIAN W STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWO


Trasa Kaszubska i Obwodnica Metropolitalna-plany GDDKiATrasa Kaszubska i Obwodnica Metropolitalna-plany GDDKiA

Plany przedstawione na sesji RM w Żukowie w październiku 2009r.

Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata 19 września 2009


Z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata 19 września 2009 roku Kaszubskie Stowarzyszenie Racjonalnego Rozwoju Vis Vitalis wraz z Nadleśnictwem Kolbudy zorganizowały akcję sprzątania Rynny Kczewsko-Tuchomskiej nad j. Tuchomskim. W akcji wzięli udział mieszkańcy Warzenka, Miszewka i Gdańska. Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Dziękujemy:

  • mieszkańcom(zwłaszcza dzieciom)za udział w akcji,
  • leśniczemu Jarosławowi Gadzińskiemu za pomoc w organizacji i udział w akcji,
  • panu Witoldowi Szmidtke, radnemu Gminy Żukowo, za pomoc w organizacji i udział w akcji.

Wszystkie chętne osoby , które chciałyby zrobić coś pozytywnego dla otaczającego nas środowiska i nas samych już teraz zapraszamy na wiosenne sadzenie lasu!Harmonogram wystawek w m-cu wrzesień 2009


14 lipca 2009 r.Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie rekomenduje wariant północny trasy S6


I Międzywiejskie Sprzątanie Przyrody

2-go maja 2009 roku członkowie KSRR Vis Vitalis i mieszkańcy Warzenka, Miszewka i Nowych Tokar spotkali się w Zespole Krajobrazowo-Przyrodniczym „Rynna Kczewsko-Tuchomska”, gdzie przez kilka godzin zbierali śmieci. Zebrano 12 tyś l śmieci drobnych oraz odpady wielkogabarytowe takie jak opony traktorowe i meble. Zdjęcia odpadów trudnych do usunięcia bez specjalistycznego sprzętu(koparki, kilofy) zostały przesłane do Nadleśnictwa w Kolbudach. Mieszkańcy wsi otaczających cenny przyrodniczo obszar udowodnili, że potrafią zadbać o to miejsce. Pojawiły się ciekawe pomysły na zorganizowanie podobnych akcji w przyszłości. Ta pro-społeczna i pro-ekologiczna akcja przyciągnęła również dzieci, co nas szczególnie cieszy.

Dziękujemy:

  • mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom) za udział w akcji,
  • panu Witoldowi Szmidtke, radnemu GŻ, za pomoc w organizacji i udział w akcji,
  • panu Kazimierzowi Szmidtke , właścicielowi Zakładu Ubojni Drobiu w Miszewku, za dostarczenie rękawiczek i samochodu transportowego,
  • panu Grzegorzowi Rek - kierownikowi Działu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Gminie Żukowo - za worki i odbiór zebranych śmieci,
  • wypoczywającym nad j. Tuchomskim turystom, którzy ochoczo włączyli się w naszą akcję.

było tak... a jest tak!
były dzieci .. a tyle zebraliśmy
Aktualności
Bezpłatny kurs języka angielskiego oraz obsługi internetu

Zapraszamy osoby pracujace, nie prowadzace własnej działalnosci gospodarczej z powiatu Kartuskiego na bezpłatne kursy:

  • Jezyka angielskiego
  • Obsługi Internetu i aplikacji biurowych
Po więcej szczegółów kliknij tu

Svalbard też protestuje

Svalbard

* Svalbard
GDDKiA ogłosiła przetarg na inwentaryzację przyrodniczą
30 stycznia 2009 roku mieszkańcy dzielnic Gdańska złożyli w siedzibie GDDKiA O/Gdańsk list protestacyjny. 6000 osób sprzeciwiło się projektowanemu wariantowi południowemu trasy S-6.MAPA PRZEBIEGU TRAS Z MIEJSCOWOŚCIAMI

TO JUTRO MOŻE DOTYCZYĆ RÓWNIEŻ CIEBIE !!!!!

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

image

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

 


image
image
image